Zveme všechny milovníky Vánoc 8. prosince do Sboru českých bratří.