Aktuálně máme v naší škola tato volná místa:

1. ročníky:

Pekař - 2 volné místo

Aranžér - 1 volné místo

Všechny ostatní obory jsou obsazené

2. ročníky:

 

Informační služby - 1 místo

3. ročníky:

V ostatních oborech není žádné volné místo

Od tohoto školního roku neotevíráme z kapacitních důvodů nástavbové studium.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy