Tento článek je průběžně doplňován.

5. 4. 2020

Vážení rodiče,
zdravím Vás v této nelehké době z ředitelny opuštěné školy. Zvolil jsem tuto formu zejména proto, že na úterý 7. dubna jsme měli naplánované třídní schůzky. Ty jsem musel z pochopitelných důvodů zrušit. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s aktuálním děním ve škole alespoň touto písemnou formou.

Ještě 10. března ráno nikdo netušil, jak obrovská změna nás, žáky, učitele i Vás - rodiče čeká. Ještě v den uzavření škol jsme se s celým pedagogickým sborem sešli a domluvili jsme, jak začneme praktikovat distanční (domácí) výuku. Nikdo v této republice nemohl být na takovou situaci perfektně připravený. I proto jsme stanovili různá pravidla. Koordinovali jsme činnosti a následně požádali žáky o zpětnou vazbu. Všechny třídy mi napsaly své postřehy. Stejně tak jsem požádal učitele, a i oni vyhodnotili první období. Následovala pedagogická rada, kde jsme celý systém vyladili do dnešní podoby. Po 14 dnech určitě přistoupíme k dalšímu ladění výuky. Vážení rodiče, zajímal by mě i Váš názor a Vaše postřehy. Budu velmi rád, pokud mi napíšete své názory, neboť nám pomohou k ještě lepší distanční výuce. Ta bude podle mých předpokladů pokračovat nejméně do poloviny května.

Osobně bych však byl pro to, aby žáci do školy do konce června už nešli. Vidím to jako velmi riskantní. S tím souvisí i to, že prosazuji následující variantu řešení konce školního roku – distanční výuka do konce června, následně prázdniny v řádném termínu a návrat do školy v září. Maturitní a závěrečné zkoušky zrealizovat v červnu. To by bylo řešení, které by eliminovalo zbytečný stres či zdravotní komplikace žáků či učitelů.

Vážení rodiče, zaznamenal jsem obavy žáků, ale i některých "dospěláků", jak se vzdělávání zvládne, když jsou školy zavřené. Chtěl bych Vás uklidnit a ubezpečit, že nemám nemenší pochyby o tom, že žáci o nic nepřijdou. Jsem si jistý, že život je aktuálně učí spoustu jiných, velmi důležitých dovedností a postojů, a že výuku zvládneme v dalším období. Všechny naše žáky připravíme na další životní zkoušky (maturity, závěrečné zkoušky…). Jsem přesvědčen i o tom, že žáci vše zvládnou. Uděláme pro to všechno, co umíme. A děláme to již nyní. Opakujeme a prohlubujeme dosavadní znalosti a dovednosti. Již nyní připravujeme celou řadu kroků do budoucna – různé specializované semináře maturitních a odborných předmětů. Na našem webu máme desítky tisíc stran materiálů, které žákům poskytujeme. A počty dokumentů nestále učitelé navyšují.

Vážení rodiče, nebojte se ani toho, jak budou Vaše ratolesti hodnocené. Možností je několik, ale zcela jistě jsme schopni žáky hodnotit, a to hlavně objektivně a spravedlivě. Mimořádná situace si žádá mimořádné kroky. I proto si umím představit, že přihlédneme k pozitivní minulosti žáka. V naší současné činnosti samozřejmě přihlížíme i k tomu, že každý žák má různé možnosti. Je jen potřeba, aby žáci s námi komunikovali. A věřte, jsme hlavně lidé. Lidé se srdcem a s touhou po spravedlnosti, lidskosti a pozitivním hodnocení.

Vážení rodiče, nejsem příznivcem toho, že by se v současné složité situaci měli žáci přetěžovat. I proto se snažím sbor koordinovat tak, aby se nestávalo, že žáci budou u výuky sedět od rána do večera. Vydal jsem i pokyn, aby byla utlumena výuka méně podstatných předmětů. Velmi si vážím toho, že velká část žáků pomáhá, šije roušky či dělá dobrovolníky. To je v dnešní době důležité. Děkuji všem takovým žákům a jejich rodinám. Máte moji poklonu.

Závěrem bych chtěl pomyslně smeknout klobouk i před mými kolegyněmi a kolegy. Myslím, že tuto těžkou chvíli zvládají a věřte, že mají situaci daleko složitější, než si kdo umí představit. Děkuji celému sboru zaměstnanců naší školy. 

Vážení rodiče, přeji Vám všem a celým Vaším rodinám hlavně pevné zdraví. Ať se Vám ta „potvora Koronavirus“ vyhýbá velikým obloukem. Přeji Vám do dalších dní jen samé dobré zprávy a štěstí a pokud možno co nejklidnější dny. Věřím, že sluníčko nám přinese lepší dny.

Děkuji Vám za spolupráci, velmi si jí vážím. Těším se na setkání s Vámi v lepších časech. Štefan Klíma 

 

 

30. 3. 2020

Vstup do školy či na DM

Prosím "nelámejte" mě, opravdu nemohu do školy ani na DM až do odvolání nikoho pustit. Chápu všechny, ale je to rozhodnutí, které nemůžeme ovlivnit. Až to půjde, umožníme ve vypsaných časech přístup do obou částí školy.

 

Platby za DM

Platbu na duben (ty by měly být učiněny v těchto dnech) ještě nechte projít a pak pozastavte placení DM. Až to půjde, uděláme vyúčtování a peníze srovnáme. Za březen budeme žákům účtovat jen poměrnou část - 700,- Kč. Pokud se v dubnu nepůjde do školy, nebudeme za duben účtovat nic. 

 

Systém zadávání úkolů

Systém bude optimalizován a úkoly budou zadávány už jen v Bakalářích v sekci „domácí úkoly“. Prozkoumal jsem tuto sekci z pohledu žáka a je super variabilní. A to jak v počítačové verzi, tak ve verzi mobilní aplikace. Bylo by dobré, kdybyste i vy – žáci, tuto sekci prozkoumali. Dají se zde rovnat úkoly podle termínu, podle data zadání, podle splnění či nesplnění. Přílohy domácích úkolů budeme ukládat na e-learning. Tento bod ve středu po poradě doplním.

 

Nereagující žáci

I v naší škole máme několik nereagujících žáků. Chtěl bych upozornit, že do školy se sice nedochází, ale ministr školství nevyhlásil prázdniny. Je tedy třeba plnit zadání a úkoly. Pokud nějaký žák nemůže své povinnosti řádně plnit, je třeba, aby kontaktoval svého třídního učitele a situaci řešil.

 

Známkování

V tuto chvíli v naší škole hodnotíme pouze motivačně. Nemusíte se obávat nedostatku známek. MŠMT vydá časem pokyn, jak bude druhé pololetí hodnoceno. Velice pravděpodobně se přihlédne k tomu, jestli žák pracoval v této době, kdy probíhá distanční výuka. Nereagující žáci mohou na konci pololetí obdržet hodnocení = neklasifikován.

 

Nebudeme mít odpovídají znalosti         

Ani tohoto se žáci nemusí obávat. Upravíme následující výuku tak, aby všichni žáci byli odpovídajícím způsobem připraveni na život ve dnech po visu. Nemám nejmenší obavu, že bychom to my – učitelé, i vy - žáci, nezvládli.  

 

Příliš mnoho úkolů (připomínka dvou tříd)

Od tohoto týdne bude každý třídní učitel koordinovat úkoly ve své třídě. Bude komunikovat s ostatními vyučujícími. Bude k tomu potřebovat jednoho žáka třídy, který mu vždy nascreenuje stránku s úkoly, protože učitelé tuto sjetinu nemají k dispozici. To Bakaláři neumožňují.

Reakce na tyto body a případné dotazy mi můžete zasílat messengerem nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Štefan Klíma

 

 

26. 3. 2020

Dnes jsem vyvěsil na budovu školy vlajku ČR jako projev obrovské úcty ke zdravotníkům, záchranářům, hasičů, policistům, vojákům, šičkám roušek, prodavačům, řidičům, ale i učitelům, dobrovolníkům a všem dalším "lidičkám", kteří bojují s tou příšerou, co se o nás pokouší. Za celou naši školu děkujeme všem. Děkujeme a posíláme energii do dalších bojů. Společně to dokážeme, společně vyhrajeme. Štefan Klíma a celá ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav.

 

Přijímacího řízení pro učební obory - pohovory budou nahrazeny telefonickým rozhovorem s uchazečem. Přijímací řízení maturitních oborů se řídí pokyny státu. Termín bude stanoven 14 dní po obnovení školní docházky.

U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude školní část redukována. TV - zůstane pouze švihadlová školka. VV - práce žáci vypracují den předem doma a přivezou s sebou do školy. HV - zůstane zazpívat rozloženě akord. Čtenářské dovednosti budou posouzeny při pohovoru. Termíny budou každému žákovi načasovány a bude třeba přesně dodržovat časové rozpětí. Taktéž bude třeba si s sebou přivézt veškeré potřebné pomůcky (včetně švihadla). I školní část proběhne až po návratu žáků do škol. 

 

24. 3. 2020

Poslanci dnes upravili některé body školského zákona týkající se maturit, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek. Legislativní proces ale není u konce. Podrobnosti okomentujeme, jakmile bude vše finálně schválené. Každopádně dnes nikdo neví, kdy se žáci vrátí do škol. Od toho se vše bude odvíjet. Držte se lidičky. :)

 

23. 3. 2020

Informace k maturitám, přijímacím zkouškám a závěrečným zkouškám.

Maturity - ruší se písemná práce z ČJ a CJ. Maturity budou zahájeny 21 dní po návratu žáků do škol. 

Přijímací zkoušky - proběhnou pouze v jednom termínu, a to 14 dní po návratu žáků do škol. Pozvánky ani další informace zatím CERMAT školám neposkytl, proto je škola ani nemůže uchazečům a rodičům poslat. 

Závěrečné zkoušky - budou zahájeny 14 dní po návratu žáků do škol. 

Všechny termíny jsou závislé na tom, když se žáci vrátí do škol. Zatím se jedná o návrhy ministra školství, rozhodnout musí poslanci - musí schválit změnu zákona. Další verze může vzniknout poté, když žáci nenastoupí do školy do konce května. 

 

22. 3. 2020

Přejeme všem naším žákům a zaměstnancům a jejich rodinám hodně zdraví a hodně moc sil vyrovnat se s nelehkou situací, která civilizaci potkala. 

Zároveň děkujeme všem našim zaměstnancům a žákům za pomoc - mnoho z vás šije roušky, pomáhá v různých organizacích a pomáhají i s donáškou věcí potřebným. Naše škola je i jednou z těch, které mají pohotovost pro případ nouze. 

Chápeme, že situace je v mnoha rodinách složitá. Proto se snažíme nastavovat distanční výuku v rozumné míře. Zároveň děláme vše pro to, aby maturanti úspěšně odmaturovali a učni složili závěrečné zkoušky. Hodnocení je v současné chvílí spíše motivační, a tak to má být. Těší nás, že většina žáků plní zadání rychle a správně. Nebojte se však zeptat, pokud bude něco, čemu nerozumíte.

Ještě jednou přejeme všem pevné zdraví, co nejvíce pohody, klid, co nejvíce důvodů pro úsměv na rtu. Odpočívejte, sportujte a načerpejte energii do dalších dní.  A věřte, vše dobře dopadne. Na konci každého tunelu svítí světlo. Po každé odporné bouři zase jednou vysvitne hřejivé sluníčko. :)

Štefan Klíma s vedením školy. 

 

20. 3. 2020

Opět zdravím všechny naše žáky a zaměstnance. K maturitám a přijímačkám zatím nemám žádné informace, buďte prosím trpěliví. Napíši vám hned, jakmile se cokoli rozhodne. V kalendáři školy sledujte rušení či přesuny akcí. Sportovní kurzy jsou zrušené. Všechny praxe budou přesunuty na příští školní rok.
Chtěl bych vám napsat, žáci, že se stále snažíme ve sboru koordinovat vaši práci. Mám i super zpětnou vazbu, že jste si některé třídy zřídily společné vysílání či mess, a tam spolu komunikujete. Nezapomínejte na svůj kolektiv. Na své kamarády. Je fajn se spolu bavit a vidět se alespoň přes vyspělé technologie. Pomáhejte si navzájem v této nelehké době. Povzbuzujte se. Buďte na sebe hodní. Přichází doba, kdy mnoho věcí bude jinak. Doba, kdy možná většina pochopí, že majetek a peníze nejsou všechno. Mějte oči otevřené a koukejte (na procházkách, či na netu), kolik krásy kolem nás je. Vím, že většina z vás je fajn, že jste lidští, gentlemanští, kamarádští. Nezapomínejte i na svoji rodinu, na to, že rodina je tu právě proto, aby si její členové pomáhali. Rodiče a prarodiče se starali o vás, dnes nastává doba, kdy potřebují pomoc od vás. Pomáhejte třeba i tím, že s mladšími sourozenci uděláte úkoly. Že rodičům ulevíte a zajistíte jim zábavu. Neseďte jen doma a pokud můžete, jděte na louku, kde nikdo není, nasajte čerstvý vzduch do plic a načerpejte energii sluníčka. Vezměte s sebou domácí mazlíčky.
Lidičky, mějte co nejlepší dny. A nezapomeňte na naše heslo - spolu to dokážeme. Spolu vše zvládneme. Současnou situaci, maturity, další život. Klidné dny a co nejvíce sluníčka na další cestě životem. :) Štefan Klíma

 

19. 3. 2020

Ministr školství Plaga předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy. V pondělí po tiskové konferenci přineseme podrobnosti.

 

17. 3. 2020

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky je v současné době nezměněn. V případě změny budou aktuální informace zveřejněny na webu školy.

Možnost generovat pozvánky k přijímacím zkouškám zatím není zpřístupněna.  

 

17. 3. 2020

Nebuďte sobci, noste roušky. Prosím....
A buďte prosím pozitivní, nehledejte senzace a nerozšiřujte je, moc vás o to všechny prosím. :)

 

16. 3. 2020

Další platbu za DM prosím ještě proveďte v plné výši, následující platby do odvolání pozastavujeme. Při vyúčtování bude za březen započtena částka 700,- Kč. Přeplatek bude vrácen při vyúčtování v červnu. Děkuji za pochopení. Štefan Klíma

 

15. 3. 2020

Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů

Na základě usnesení vlády ČR budou mít po dobu trvání nouzového stavu žáci a studenti SŠ, VOŠ a VŠ v oboru sociálních služeb vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízení sociálních služeb.
Škol se toto opatření dotýká v tom směru, že musí poskytnout součinnost orgánům krizového řízení a umožnit plnění této povinnosti ze strany žáků a studentů (i kdyby se obnovilo vyučování a pracovní povinnost jim trvala).

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005

Situaci k pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
Podle tohoto zákona je žák nebo student studující ve výše zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen
- uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a
- uloženou pracovní povinnost vykonávat.

V tuto chvíli se jedná pouze o informaci! Kompletní dokument zasílám žákům oboru PG prostřednictvím systému Bakaláři. 

 

 

14. 3. 2020

Zkušenost s epidemií na Tchaj-wanu, kde ji zvládli zatím nejlépe:
Řídili se těmito doporučeními:
– Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje velké množství lidí.
– Kdykoliv opouštíte byt, tak pouze s rouškou.
– Pokud kašlete, tak nikdy do dlaní.
– Důležitá je obecně zvýšená hygiena rukou, noste s sebou všude kapesní dezinfekční prostředky.
– Nedotýkejte se očí.
– Nepodávejte si ruce.
– Denně provádějte kontrolu hlavně u starších osob (po nádechu nejméně 10 sekund zadržet dech, pokud nepocítíte potřebu kašle, v plicích nedošlo k nákaze. V případě potíží prosím volejte na příslušné telefonní číslo, zařídíme vše potřebné).
– Pijte jen teplé nápoje (ve shodě s tělesnou teplotou, studené nápoje tělo zatěžují).
– Dbejte na dostatek antioxidantů (vitamíny C, ovoce a zelenina).
– V dopravních prostředcích dodržujte rozestupy.
– Madel v metru a dopravních prostředcích se přidržujte předloktím, nikoli rukama.
– Obecně dbejte, aby ústa a krk byly vlhké, ne suché. Minimálně každých 15 minut vypijte několik doušků tekutiny. 


Opatrnost je namístě, panika nikoliv.

Hodně štěstí všem a nezapomeňte, buďte co nejvíce opatrní a nechoďte zbytečně nikam. Odpočívejte, věnujte se rozvoji sebe sama. :) Štefan Klíma

 

14. 3. 2020

Na základě aktuálních rozhodnutí vlády ČR a v zájmu zdraví zaměstnanců školy rozhodl ředitel školy o okamžitém uzavření školního obchodu Karmelka, a to do odvolání. Děkuji všem za pochopení. Doufám, že nám zachováte přízeň. Štefan Klíma

 

13. 3. 2020

Úřední hodiny pro elektronické řešení různých žádostí:
Úterý 9.00 - 11.00 hodin. Tel.: 326 321 649, nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Veškerou agendu je možné řešit pouze elektronicky. Vstup do školy není možný. Děkuji za pochopení.

Karanténa se vztahuje na veškerou výuku - tedy i na praxi a odborný výcvik. Pomáhejte si s úkoly navzájem.

Ještě jednou prosím všechny žáky, aby byli velmi opatrní a dodržovali v maximální možné míře karanténu - nepořádali různá setkání, párty a podobně. Jak vidím, nejsou mnozí příliš disciplninovaní. Vydržme to všichni ty dva měsíce. Najděte si doma různé činnosti, snažte se udělat si dny pestré a vyhýbejte se jednotvárnosti. Komunikujte, ale jen elektronicky a telefonicky. Podívejte se doma do knihovniček a uvidíte, že v nich je řada krásných knih. Zpestřete si dny cvičením. Hlavně odežeňte nudu a zároveň minimalizujte pobyt mezi lidmi. Klidné dny, hodně štěstí a pevné zdraví.
Štefan Klíma

 

12. 3. 2020

Vážení žáci, nepodléhejte prosím různým fámám. Letní prázdniny se nemění a měnit nebudou. Školy i učitelé jsou připraveni zvládnout i třeba dvouměsíční karanténu. Obchody se zavírat nebudou.
Přesto vás všechny prosím, abyste byli v klidu, plňte si svoje povinnosti a nevyhledávejte žádné akce s větším počtem lidí. Nic nepodceňujte - náš národ je bohužel velmi neukázněný, což momentálně situaci spíše zhoršuje.
My učitelé pro vás připravujeme zajímavější systém "dálkové" výuky. Využívejte náš e-learning. Internet vám dnes nabízí nepřeberné množství příležitostí. Měníme systém výuky - vše najdete v Bakalářích v odkaze VÝUKA - domácí úkoly. Vše koordinujeme, aby byl systém vyladěný a aby byl přijatelný.

Zároveň vás moc prosím, nezapomínejte na své babičky a dědečky, pomáhejte jim. Už třeba jen tím, že si s nimi občas popovídáte (třeba telefonem), že jim nakoupíte či seženete to, co potřebují, že jim pomůžete s domácností. Oni jsou dnes ti, kdo se nejvíce bojí, nevycházejí a mohou se cítit velmi osamoceni. Pamatujte, rodiče a prarodiče se vždy starali o nás. Nyní je příležitost jim to vrátit. Myslete na to. Přeji vám všem klidné dny.

 

11. 3. 2020

Vzhledem k očekávané karanténě - uzavření škol - nejméně na 4 týdny jsme provedli úpravy v kalendáři školy. Některé akce jsou zrušené, jiné přesunuté. Zatím považujte nové termíny za předpokládané. Definitivní termíny budou až v okamžiku, kdy stát oznámí ukončení karantény ve školách.

10. 3. 2020

Lidičky, prosím, nenadávejte, nestresujte se, nebuďte na sebe zlí! Přijměme věc takovou, jaká je. Lepší nic nepodcenit a uchránit své blízké. Oprostěte se od sobectví a požitků. Kousněme se a překonejme tu potvoru. Ano, udělaly se chyby - nejdřív panika způsobená novináři, následné zlehčení na "chřipičku". Teď se to těžko srovnává. Ale věřme, pomáhejme si. Nevyčítejte a nehroťte. Buďme opatrní a vyhrajeme! Hodně štěstí všem.

10. 3. 2020

Vážení rodiče, žáci, čtenáři...vláda dnes rozhodla, že střední školy budou od středy 11. 3. do odvolání uzavřeny. Rozhodnutí se týká všech žáků školy - výuky i odborného výcviku. Podrobnosti budou doplněny. Žáci budou každý den sledovat web, face, kalendář školy a Bakaláře, kam jim budou distribuovány informace a úkoly. Doporučuji všem žákům, aby se nezdržovali v prostorech s více lidmi (nákupní centra, párty...). Domov mládeže bude uzavřen zítra v 8.00 hodin - večeře a snídaně však již dnes není možné zajisti. Karmelka zatím zůstává otevřená. Pozastavujeme však přijímání objednávek. O případném uzavření obchodu rozhodneme během zítřka.
Prosím všechny rodiče, aby v systému Bakaláři potvrdili přijetí zprávy.
Děkuji za pochopení. Štefan Klíma

 

8. 3. 2020

Vážení zaměstnanci a žáci školy, pokud jste vy, nebo příslušníci vaší domácnosti, v uplynulých dnech pobývali v některé ze zemí, kde jsou osoby nakažené koronavirem, či jste cestovali letecky, prosím vás všechny, abyste velmi důkladně zvážili svoji přítomnost ve škole. Všem těmto osobám řádně omluvíme 14 dní mimo školu, zaměstnancům dáme studijní volno či dovolenou - nepřítomnost hlaste třídnímu učiteli či řediteli školy. Uvědomte si prosím, že opatrnosti není nazbyt a že je naší povinností chránit zdraví všech žáků a zaměstnanců. Žáků i s ohledem na blížící se maturity! Všech s ohledem na to, že v každé domácnosti žijí i osoby, které koronavirus může ohrozit. Mějte prosím rozum, odhoďte hrdinství či lehkovážnost a myslete na ostatní. Buďme prosím všichni maximálně opatrní a ohleduplní.

Naše škola již dva týdny provádí každý den sanitaci všech prostor a bude v ní i nadále pokračovat. Dezinfekce máme dostatek. Od úterý bude nově na všech sociálních zařízeních tuhé dezinfekční mýdlo - má vyšší dezinfekční účinnost než současná tekutá. I nadále dbejte na zvýšenou hygienu.

Přeji všem pěkné dny a pevné zdraví. :)

Štefan Klíma, ředitel školy

4. 3. 2020

Vážení čtenáři, žáci, rodiče, kolegové,
po jednání s KHS a konzultaci s epidemiologickým oddělením jsem bohužel musel učinit rozhodnutí, které mě vůbec netěší, nicméně ředitel školy má ze zákona povinnost chránit zdraví žáků a zaměstnanců, a proto jsme letošní ročník KARMELSKÝCH SLAVNOSTNÍ přeložili na příští rok. Moc se všem omlouváme za komplikace. Jistě však naše rozhodnutí pochopíte. Akce se podle předpokladů mělo účastnit téměř 400 osob z celé naší ČR. Když k tomu připočítáme 500 osob z naší školy a návštěvníky (obvykle chodí nejméně 500 diváků), jedná se o velké množství lidí.
Ještě jednou se všem omlouvám za komplikace a věřím, že nám zachováte přízeň.
Krásné dny. Štefan Klíma

28. 2. 2020

Upozornění pro všechny žáky školy. V případě, že se žáci školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, musí ihned po návratu kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště!!! V žádném případě nesmí bez kontaktu KHS nastoupit do školy!
Všichni žáci, kteří budou žádat o uvolnění ze školy, napíší na žádost i lokalitu, do které míří. Ředitel školy není povinen žáka na ozdravný pobyt uvolnit.
Všechny žáky prosím, aby dodržovali hygienu ve zvýšené míře. Pokud je žák nemocný, je nepřípustné, aby chodil do školy a ohrožoval své spolužáky.
Všem děkuji za pochopení a přeji hezké dny. A lidičky, no stress. :) Štefan Klíma