Informační služby

Školní vzdělávací program

 • Čtyřletý studijní obor s maturitou

     

 

 • Obor se specializací: CESTOVNÍ RUCH  nebo MEDIÁLNÍ TVORBA

 

Maturitní obor nejmodernějšího střihu. Pouze deset škol v ČR otevírá tento TOP obor budoucnosti. 

  

 • V učebním plánu je mimo jiné technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, světová a naučná literatura, multimediální centra, mediální a veřejné služby, dva cizí jazyky, obchodní předměty, výpočetní technika, technika administrativy, účetnictví, ekonomika, průběžná praxe. Jednou ročně žáci vykonávají souvislou týdenní praxi. 

 • Žáci své znalosti a dovednosti ověřují a zdokonalují při zahraničních pobytech ve Španělsku, Anglii, Francii a v Německu.

 • Při průběžné praxi se pravidelně seznamují s prací na městských úřadech, na magistrátu, v informačních centrech...Praxe u maturitního oboru je učební (není výrobní), tudíž je neplacená. 

 • Obor je zaměřen na jazykové dovednosti - žáci se učí dva cizí jazyky a mohou si vybrat z AJ, RJ, NJ, FrJ, ŠJ

 • Žáci pomáhají organizovat filmový festival, kulturní akce. Učí se moderovat.

 • Po absolvování je možnost uplatnění v cestovních kancelářích, jako delegát v letoviscích, v knihkupectví, knihovnách, nakladatelství, kulturních zařízeních, informačních centrech, archívech, na úřadech atd.

 • S žáky cestujeme po celé Evropě.

 

 • Většina žáků pokračuje studiem na vysoké škole.

 • Úspěšnost přijetí na VŠ = 94 %.

 • Počet přijímaných - 30 žáků. Kritéria přijetí: 60 % výsledek písemných přijímacích zkoušek z ČJ a M, 40 % z pohovoru.

Proč jít na tento obor?
Najdeš široké uplatnění na pracovním trhu či při studiu VŠ.
________________________________________
Budeš studovat obor s různorodým uplatněním. Práci najdeš jak v knihovně - multimediálním centru, tak v soukromé firmě, vědeckém týmu, volnočasovém středisku i státní správě, nebo v cestovní kanceláři, v informačním středisku a v dalších firmách spojených s cestovním ruchem.
________________________________________
Dlouhodobá praxe ti zajistí perfektní průpravu pro tvé budoucí zaměstnání.
________________________________________
Naučíš se pokročilou práci s počítačem, tvorbu grafiky i videí a zdokonalíš své prezentační dovednosti. Díky tomu se neztratíš se ani v marketingu.
________________________________________
Získáš skvělý základ pro další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole, především humanitního zaměření.
________________________________________
Při studiu získáš i přehled v historii a dějinách umění. 
________________________________________
Naučíš se vhodně komunikovat s různými typy lidí – kolegy, nadřízenými, dětmi, seniory, handicapovanými. Budeš pak tím pravým člověkem pro reprezentaci jakékoli firmy či instituce.
________________________________________
Naučíš se dobře vyjadřovat slovem i písmem – získáš tak cenné dovednosti pro praxi i pro život.
________________________________________
Budeš umět pracovat s informacemi i napsat odborný text, můžeš se tak stát cenným členem vědecko-výzkumných týmů.

________________________________________
Jako absolvent oboru se uplatníš nejen v knihovnách - multimediálních centrech, ale i v centrech volného času. Budeš vědět, jak komunikovat s dětmi, dospělými i seniory a hravě pro ně vytvoříš volnočasový i vzdělávací program. Naučíš se pracovat s informacemi, můžeš se tak stát cenným členem vědeckého týmu.
Vypiluješ svou psanou komunikaci i vyjadřování a zvládneš perfektně reprezentovat soukromou firmu. Pokročilá práce s počítačem, základy grafiky i tvorba videí ti otevřou dveře do světa marketingu.
Jako absolvent oboru od nás získáš Dodatek k osvědčení, tzv. Europass, v češtině i angličtině. Ten ti pomůže při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu doma i v zahraničí. Více na www.europass.cz.

Co budeš umět
________________________________________
• Naučíš se zacházet s informačními zdroji a informacemi.
• Osvojíš si všechny činnosti spojené s chodem knihovny.
• Získáš základy psychologie a pedagogiky i prezentační a komunikační dovednosti.
• Zvládneš napsat odborný text.
• Naučíš se základy grafiky a práci s videi.
• Dokážeš efektivně komunikovat.

 

 

 

 

 

 

 


Školní vzdělávací program

 

 

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.