Pondělí 2. listopadu bylo pro čtyřicet našich žáků dnem „D“. Čekal je totiž studijní pobyt v Anglii, konkrétně ve městě Worthing. Žáci samozřejmě neabsolvovali cestu sami, doprovázeli je čtyři učitelé, kteří je po celou dobu zájezdu opatrovali, jak se říká, oko v hlavě. Nálada našich žáků před odjezdem byla plna očekávání a nedočkavosti. Cesta začínala u naší školy, kde nás vyzvedl krásný autobus se dvěma řidiči a paní průvodkyní, a pokračovala přes Německo, Belgii a Francii.

Dne 18.9.2012 se na naší škole konal již druhý ročník barmanského kurzu. Prostory pro pořádání této velmi oblíbené akce byly opravdu reprezentativní, probíhaly v nádherně zrekonstruované kongresové síni, která byla v tomto školním roce nově otevřena.

Zajímavé je, že se kurzu zúčastnily jen dívky - z různých ročníků i oborů. Všechny oděny do společenských šatů nejprve spořádaně seděly u dvou stolů před barmanským pultem, zanedlouho se však s nadšením pustily do objevování tajemného světa skleniček, voňavých nápojů a známých i netradičních ingrediencí pod vedením Petra Zavřela, známého již z předchozího kurzu, a jeho asistentky Olinky Soumarové. Kromě klasických nealkoholických drinků se budoucí barmanky naučily připravovat i frappé, krustu a jiné více či méně známé speciality z barmanského světa.

Na své si přišli i návštěvníci, kteří v rámci ochutnávky dostali některé z drinků vyrobených samotnými účastnicemi kurzu.

kapr

V uplynulém týdnu bylo úspěšně završeno naše snažení o získání dotace z projektu Leonardo da Vinci. Naše škola se dostala do výběru škol, které Národní agentura pro evropské vzdělávací programy podpoří ve financování odborné přípravy a vzdělávání. Náš projekt je rozložen do období říjen 2012 až duben 2014 a žáci se díky němu budou moci odborně vzdělávat na stážích ve Španělsku! Projekt je primárně určen pro žáky oborů - cukrář, prodavač, obchodník, ekonomika a podnikání a nástavbovému studiu podnikání. Ještě letos své první mezinárodní zkušenosti získá nejméně 15 žáků naší školy.

Velké poděkování tímto vyslovuji paní Ing. Zuzaně Povšíkové - zástupkyni ředitele školy, které projektu věnovala několikaměsíční úsilí.

Podrobnosti ke stážím ve Španělsku.

Termín zahájení přípravy: 14. ledna 2013, každý týden 2 hodiny (španělština, angličtina, místopis,...)

Počet žáků: 25 (v tomto výběru obory - informační služby, cukrář, prodavač, aranžér, obchodník)

Místo: Granada, Cordoba (Španělsko - při jižní hranici)

Odjezd: konec března, začátek dubna

Počet dní: 14

Počet skupin: 2

Přihlášky: od 7. ledna do 10. ledna u ředitele školy

suz-2010-logo-v-rgbNaše škola je zapojena do sítě Škol pro udržitelný život. V rámci tohoto programu bude ve školním roce realizován projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“.

V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde k vyčerpání její kapacity již v roce 2012. Cílem projektu je důslednější třídění odpadu ve škole a jejím okolí a výchova k této činnosti.

Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“ byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Vyhlašovateli programu jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Generálním partnerem programu je společnost TOYOTA.

Více informací naleznete na www.skolaprozivot.cz

logo na web 2010 sever-logo-barevne-s-napisem toyota vytazkova

 

 Stav před realizací projektu

Likvidace skladu vyřazených učebnic a ostatního papírového odpadu se zhostili podle plánu studenti tříd P2 a CA3 v září. Ze starých učebnic odtrhli desky s plastovým povrchem, odstranili kovové spony ze sešitů a časopisů. Roztřídili noviny, časopisy a ostatní papírový odpad. Na pospas skládce nenechali ani staré písemky. 

 

Podkategorie