skolaS koncem školního roku uzavíráme také realizaci projektu „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“.

A co nám projekt přinesl? Podařilo se vybavit školu nádobami na tříděný odpad a také tematickými nástěnkami, abychom nikdy nezapomínali, jak velký význam třídění odpadu má a jak moc záleží na každém z nás. V parku před školou bylo zřízeno nové místo pro třídění odpadu nejen pro naše studenty, ale i pro přilehlé subjekty a širokou veřejnost.

Studenti třídy N1A vyrobili kvalitní studijní materiály pro mladší spolužáky z naší školy, ale také pro všechny žáky ZŠ v Mladé Boleslavi, do kterých byly rozeslány. Pomocí letáků jsme se snažili ovlivnit také občany a firmy působící v okolí, především na Českobratrském náměstí. Letáky vytvářeli studenti tříd OIS1, EP1, CA2 a C1.

Vyřazené učebnice, nepovedené i povedené písemky, staré noviny atd. pomáhali likvidovat studenti tříd P2, CA3 a OIS1. Výtěžek za sběr věnujeme chudé africké rodině na pořízení kozy.

Celkem 136 studentů tříd EP1, EP2, OIS1, OIS2, PP2, PP3, C1 a CA2 absolvovalo výukový program Ekocentra Zahrada při DDM Mladá Boleslav „Co tu po nás (ne)zbyde…odpady. Forma, jakou Bc. Jan Cindr předával informace, byla velice zábavná a originální. Budeme se snažit o další spolupráci, abychom neošidili ani příští prváky. Vítězové soutěží si pochutnali na sladké odměně.

Na internetových stránkách školy byl zřízen e-learningový kurz: Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“. Zde najdete vytvořené výukové materiály, letáky, fotografie a další informace. Je přístupný pro hosty bez hesla.

Děkuji všem kolegům a studentům za spolupráci, za chuť udělat něco neobvyklého, za to, že budeme třídit odpad ze všech sil…

Zde můžete shlédnout fotografie z projektového dne a fotografie dokumentující výstupy našeho projektu:

Alena Bělková

 

 

Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“ byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Vyhlašovateli programu jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Generálním partnerem programu je společnost TOYOTA.

Více informací naleznete na www.skolaprozivot.cz

obr

 

 

 

                                            

V listopadu jsme navštívili Ekocentrum Zahrada při DDM Mladá Boleslav. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu "Co tu po nás (ne)zbyde...odpady". Spousta důležitých informací se k nám vkrádala zábavnou formou a pomocí soutěží, takže nám ani nedocházelo, že se jedná o výuku. 

 

Likvidace skladu vyřazených učebnic a ostatního papírového odpadu se zhostili podle plánu studenti tříd P2 a CA3 v září. Ze starých učebnic odtrhli desky s plastovým povrchem, odstranili kovové spony ze sešitů a časopisů. Roztřídili noviny, časopisy a ostatní papírový odpad. Na pospas skládce nenechali ani staré písemky. 

 

suz-2010-logo-v-rgbNaše škola je zapojena do sítě Škol pro udržitelný život. V rámci tohoto programu bude ve školním roce realizován projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“.

V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde k vyčerpání její kapacity již v roce 2012. Cílem projektu je důslednější třídění odpadu ve škole a jejím okolí a výchova k této činnosti.

Projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“ byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život. Vyhlašovateli programu jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Generálním partnerem programu je společnost TOYOTA.

Více informací naleznete na www.skolaprozivot.cz

logo na web 2010 sever-logo-barevne-s-napisem toyota vytazkova

 

 Stav před realizací projektu