Školní vzdělávací program

Designér - Aranžér je tříletý učební obor

 

 

 • Tříletý učební obor s výučním listem, v sudém týdnu praxe v aranžérně nebo v reklamních agenturách a dalších zařízeních aranžérského charakteru - květinářství, prodejny, dárkové předměty. V lichém týdnu probíhá výuka.

 • Stáže a pobyty ve Španělsku, Anglii a Německu. 

 

 • Žáci dosahují výborných výsledků v soutěžích aranžérů.

 • Absolvent se může uplatnit jako zaměstnanec reklamních agentur, v obchodních firmách, ve floristice, v designerských firmách, ve foto oboru, ale může i podnikat v oboru propagace.

 • Žáci se vzdělávají v propagaci, učí se různé druhý písma.

 • Žáci pracují s nejmodernějšími grafickými počítačovými programy. Při praxi navrhují a vytvářejí potisk hrníčků, talířů, triček.

 • Součástí výuky je moderní aranžování výloh obchodů, ale i jednotlivých částí obchodů. 

 • Při aranžování se učí nejrůznější techniky

 • Žáci oboru byli opakovaně oceněni Hospodářskou komorou ČR. 

 • Aranžéři připravují módní přehlídky

 • Počet přijímaných - 30 žáků. Rozhodující pro přijetí jsou pohovor a pět výtvarných prací.

 • Úspěšnost u závěrečných zkoušek činí 97 %.