• Tříletý učební obor s výučním listem, v sudém týdnu praxe v cukrárně, v lichém týdnu výuka. Praxi žáci vykonávají v naší školní cukrářské dílně a ve školních obchodech.

  

 

 

 

  • Obor je moderní, rychle se vyvíjející. Naše škola sleduje a ihned do výuky zavádí nejmodernější trendy, proto je obor tak úspěšný.

  • Měsíční odměny za praxi pro výborné žáky s nulovou absencí až 3.000,- Kč. Odměny rostou dle ročníků studia a dle aktivity žáka. 

 

  • Žáci dosahují skvělých výsledků v mezinárodních cukrářských soutěžích.

 

  • Absolvent se může uplatnit jako zaměstnanec velkých i malých cukráren a gastrozařízení, ale může i podnikat v oboru.

  • Žáci se vzdělávají nejen v oboru cukrář, ale odchází vzdělaní i v managementu, ekonomice, obchodním provozu...

  • Odborný výcvik probíhá přímo v naší školní cukrářské dílně

  • Žáci se učí ruční  práci, a to s klasickými surovinami.

  • Stáže a pobyty ve Španělsku, Anglii a Německu.

  • Naším cílem je vyučit cukráře, který bude umět pracovat samostatně, vyhledávat a zavádět do výroby nejmodernější trendy a také cukráře, který bude schopen zajisti vše potřebné pro to, aby si "pořídil" svoji cukrárnu.

  • Počet přijímaných - 24 žáků. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pohovor. Úspěšnost u závěrečných zkoušek je 100 %.

Školní vzdělávací program