Školní vzdělávací program

Obor "Pekař" je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, jejímž úspěšným zvládnutím získává žák výuční list


  

 

  • Tříletý učební obor s výučním listem, v sudém týdnu praxe ve školní pekařské dílně, v lichém týdnu výuka. Část praxe probíhá i v našich školních obchodech. 

 

  • Měsíční odměny pro snaživé žáky s nulovou absencí až 3.000,- Kč (odměny se navyšují dle ročníků). Obor se stipendiem  - měsíčně od 300,- do 500,- Kč, prospěchové stipendium až 3.000,- Kč (žákům vyplácí škola).

 

  • Žáci dosahují skvělých výsledků v soutěžích.

  • Žáci se učí i na stážích a pobytech ve Španělsku, Anglii a Německu.

  • Výuka probíhá v naší školní pekárně. Žáky učíme ruční pekařinu, aby si dokázali v budoucnu vždy poradit i bez techniky. Učíme je ale i na nejnovějších pekařských strojích.

  • Absolvent se může uplatnit jako zaměstnanec velkých i malých pekáren, ale může i podnikat v oboru. Cílem výuky je nejen vyučit žáky v oboru, ale naučit je i zařídit si svoji pekárnu. 

  • Žáci se učí nejen klasickou českou pekařinu, ale i pečivo z dalších koutů naší planety

  • Náš chléb (ořechový, cibulový, máslový, kmínový) či karlovarské rohlíky, anglické rohlíky, veky.... si získaly popularitu v širokém okolí. Každý den je celá produkce během několika hodin vyprodaná. 

  • Každý rok žáci navštěvují velké pekárny a seznamují se se svým oborem ve velkoprovozech.

 

  • Počet přijímaných - 30 žáků. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pohovor. Úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek je 100 %.

 

 

Možnosti dalšího vzdělávání : nástavbové studium

Zaměření oboru : učební obor poskytuje osvojení výroby

pekařských výrobků, výběr vhodných surovin,, obsluhu a údržbu

potravinářských strojů...

Uplatnění absolventa : Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v pekárnách a obchodních zařízeních.

Absolvent má možnost dalšího studia a získání maturity.