Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. ledna se opravdu povedl. Děkuji všem zaměstnancům za jeho realizaci. Žáci oborů cukrář, pekař a designér prezentovali své práce a musím uznat, že všechny byly opravdu povedené. Zájemce o prohlídku školy prováděli, a nutno podotknout, že velmi pěkně, žáci třídy IS2.

Fotky si můžete prohlédnout zde: 

https://www.facebook.com/issmb/photos/pcb.4110959269007521/4110951595674955/

Z epidemiologických důvodů jsme se rozhodli změnit další den otevřených dveří.  

DOD - zrealizujeme on-line - 2. února 2022 v 16:00 učební obory, v 17:00 maturitní obory - rozhovor s ředitelem školy a dvěma žáky. Odkaz najdete 2. 2. 2022 zde: ...

Původně plánovaný speciální den pro zájemce o obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" přesouváme na 16. únor 2022

(speciální program pro předškolní pedagogiku od 8.30 - je nutné se přihlásit na tel.: 326 321 649 - pokud jste již přihlášeni, nemusíte se znovu přihlašovat). Uchazeči si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky ze sportovních a hudebních dovedností. Budeme připraveni zodpovědět všechny jejich dotazy. Vstup do budovy školy bude umožněn ve správně nasazeném respirátoru. Při cvičení a při zpěvu bude možné respirátor odložit.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Nahlédnout do školy můžete i zde:

 

 

V pondělí 28. června nás čeká série třídních schůzek pro budoucí první ročníky. Podrobnosti najdete v přiloženém obrázku. Schůzky proběhnou on-line přes platformu youtube a odkaz najdete zde v tomto článku krátce před zahájením. Otázky

8. 6. 2021

Pro přijaté žáky do prvních ročníků a jejich rodiče jsme připravili on-line třídní schůzky:

28. června 

Cukrář, Designer, Pekař - 17.00 hodin,     Informační služby - 18.00 hodin,    Předškolní a mimoš. pedagogika 19.00 hodin

Distanční výuka probíhá ve školách již skoro 3/4 roku. Poslední týden v lednu jsme opět narušili stereotyp a připravili

Na základě pokynu nového MZ vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Zároveň žádám všechny žáky, aby nechodili do malých uzavřených prostor a nezdržovali se ani v obchodních centrech. Ředitelské volno se týká výuky ve škole - netýká se praxí mimo školu (tam nejsou žáci ve velkých třídních skupinách). Karmelka bude otevřená - všechny zakázky vyrobíme. Páteční výroba se přesouvá na čtvrtek a dokončení výroby a expedici zajistí zaměstnanci školy.
Věřím, že žáci pochopí, že opatření činím v jejich zájmu. Každá i drobnost, která pomůže eliminovat virus, je dobrá. Myslete prosím nejen na sebe, ale především na své blízké, seniory (i my budeme jednou staří), kamarády, spolužáky, rodinu...

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy