8. 6. 2021

Pro přijaté žáky do prvních ročníků a jejich rodiče jsme připravili on-line třídní schůzky:

28. června - odkaz bude zde: ............

Cukrář, Designer, Pekař - 17.00 hodin,     Informační služby - 18.00 hodin,    Předškolní a mimoš. pedagogika 19.00 hodin

 

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory: 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Přijatí - 111, 137*, 73, 275, 115, 172, 276, 171, 135, 60, 110, 170, 130, 139, 237, 134, 149, 158*, 251, 136, 197, 273, 195*, 131, 153, 147, 67, 105, 138, 152, 133, 146, 252, 250.

Nepřijatí -  194, 58, 249, 151, 272, 173, 97, 95.     Neudělali přijímací zkoušky - 145, 169, 199, 84, 236,  132, 198, 261, 100, 90, 75, 71, 192, 196, 155, 193, 266, 200, 103, 253.

* s podmínkou

INFORMAČNÍ SLUŽBY

Přijatí - 85, 279, 61, 129, 157, 203, 278, 70, 91, 128, 72, 186, 160, 150, 57, 127, 190, 259, 202, 185, 89, 205, 62, 260, 184, 289, 187, 183, 188, 154, 109.

Nepřijatí - 189, 280, 204, 277, 65, 121.

 

Výsledky přijímacího řízení - učební obory:

ARANŽÉR

Přijatí -  93, 226, 126, 285, 163, 232, 159, 228, 114, 64, 66, 223, 229, 267, 233, 224, 144, 120, 112, 281, 167, 164, 56, 225, 222.

Nepřijatí –  230, 234, 231, 283, 286, 255, 227, 282, 235, 265, 161, 257.

 

CUKRÁŘ

Přijatí - 215, 108, 213, 141, 162, 125, 245, 116, 241, 219, 107, 256, 210, 212, 92, 216, 269, 119, 140, 217, 214, 74, 284, 218, 211, 94, 208, 98, 101, 270.

Nepřijatí – 148, 113, 59, 156, 268, 81, 63, 104, 207, 123, 315, 143, 264, 106, 124, 209, 244, 242, 314, 206, 96, 102, 263, 243, 258, 262.

 

PEKAŘ

Přijatí -  271, 83, 142, 246, 117, 221, 118, 166, 300, 99, 248, 106, 315, 286, 148, 264, 265.

Nepřijatí –  220, 191, 247

Pokud jste přijati, odevzdejte neprodleně zápisový lístek na sekretariátu školy (nejpozději do 10 dní). Pozor na správné vyplnění - nezapomeňte na podpis uchazeče a na podpis rodiče. Vše vyplňujete jen jednou. 

Pokud jste nebyli přijati, neváhejte mě kontaktovat (ředitele školy) mezi 7.30 a 19.30 hodinou na tel.: 326 321 649, 724 292 704. Rád vám vysvětlím další postup, možnosti a sdělím vám podrobnosti.  

Gratuluji všem úspěšným a držím palce neúspěšným. Mgr. Štefan Klíma

Distanční výuka probíhá ve školách již skoro 3/4 roku. Poslední týden v lednu jsme opět narušili stereotyp a připravili jsme pro naše žáky projektový týden. Žáci vytvářeli třídní časopis. Téma časopisu si třídy volily samy. Stejně tak si rozdělily všechny pozice v redakční radě. Podmínkou projektu bylo, že se musí zapojit všichni žáci třídy. 

Očekávali jsme zajímavé časopisy, ale za sebe musím uznat, že výsledky předčily očekávání. Všem povedeným časopisům patří velká pochvala. Uvědomíme-li si, že žáci vytvářeli takovéto dílo poprvé, jsou časopisy opravdu velmi zajímavé. Některé mají zaměření dle oboru třídy, jiné mají zaměření třeba hudební. Některé jsou ohlédnutím za studiem na škole. Další obsahují recepty a pracovní postupy výroby. Velmi nápaditá je grafika.

Každopádně, ještě jednou děkuji všem žákům, kteří se podíleli na časopisech. Štefan Klíma

Časopisy najdete zde:

Časopisy ke stažení

 

Na základě pokynu nového MZ vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Zároveň žádám všechny žáky, aby nechodili do malých uzavřených prostor a nezdržovali se ani v obchodních centrech. Ředitelské volno se týká výuky ve škole - netýká se praxí mimo školu (tam nejsou žáci ve velkých třídních skupinách). Karmelka bude otevřená - všechny zakázky vyrobíme. Páteční výroba se přesouvá na čtvrtek a dokončení výroby a expedici zajistí zaměstnanci školy.
Věřím, že žáci pochopí, že opatření činím v jejich zájmu. Každá i drobnost, která pomůže eliminovat virus, je dobrá. Myslete prosím nejen na sebe, ale především na své blízké, seniory (i my budeme jednou staří), kamarády, spolužáky, rodinu...

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, chtěl bych, abyste věděli, že na rozdíl od státu jsme se o prázdninách v naší škole připravili na různé varianty vývoje. Očekávali jsme, že se může stát doslova cokoli. Je pravda, že jsme doufali,

Třída IS4 je od tohoto okamžiku v karanténě - jeden z žáků třídy byl pozitivně testován. Žákům ostatních tříd nehrozí žádné nebezpečí, neboť pozitivně testovaný žák byl ve škole pouze v pondělí.

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.