Tento článek je průběžně doplňován.

5. 4. 2020

Vážení rodiče,
zdravím Vás v této nelehké době z ředitelny opuštěné školy. Zvolil jsem tuto formu zejména proto, že na úterý 7. dubna jsme měli naplánované třídní schůzky. Ty jsem musel z pochopitelných důvodů zrušit. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s aktuálním děním ve škole alespoň touto písemnou formou.

Ještě 10. března ráno nikdo netušil, jak obrovská změna nás, žáky, učitele i Vás - rodiče čeká. Ještě v den uzavření škol jsme se s celým pedagogickým sborem sešli a domluvili jsme, jak začneme praktikovat distanční (domácí) výuku. Nikdo v této republice nemohl být na takovou situaci perfektně připravený. I proto jsme stanovili různá pravidla. Koordinovali jsme činnosti a následně požádali žáky o zpětnou vazbu. Všechny třídy mi napsaly své postřehy. Stejně tak jsem požádal učitele, a i oni vyhodnotili první období. Následovala pedagogická rada, kde jsme celý systém vyladili do dnešní podoby. Po 14 dnech určitě přistoupíme k dalšímu ladění výuky. Vážení rodiče, zajímal by mě i Váš názor a Vaše postřehy. Budu velmi rád, pokud mi napíšete své názory, neboť nám pomohou k ještě lepší distanční výuce. Ta bude podle mých předpokladů pokračovat nejméně do poloviny května.

Osobně bych však byl pro to, aby žáci do školy do konce června už nešli. Vidím to jako velmi riskantní. S tím souvisí i to, že prosazuji následující variantu řešení konce školního roku – distanční výuka do konce června, následně prázdniny v řádném termínu a návrat do školy v září. Maturitní a závěrečné zkoušky zrealizovat v červnu. To by bylo řešení, které by eliminovalo zbytečný stres či zdravotní komplikace žáků či učitelů.

Vážení rodiče, zaznamenal jsem obavy žáků, ale i některých "dospěláků", jak se vzdělávání zvládne, když jsou školy zavřené. Chtěl bych Vás uklidnit a ubezpečit, že nemám nemenší pochyby o tom, že žáci o nic nepřijdou. Jsem si jistý, že život je aktuálně učí spoustu jiných, velmi důležitých dovedností a postojů, a že výuku zvládneme v dalším období. Všechny naše žáky připravíme na další životní zkoušky (maturity, závěrečné zkoušky…). Jsem přesvědčen i o tom, že žáci vše zvládnou. Uděláme pro to všechno, co umíme. A děláme to již nyní. Opakujeme a prohlubujeme dosavadní znalosti a dovednosti. Již nyní připravujeme celou řadu kroků do budoucna – různé specializované semináře maturitních a odborných předmětů. Na našem webu máme desítky tisíc stran materiálů, které žákům poskytujeme. A počty dokumentů nestále učitelé navyšují.

Vážení rodiče, nebojte se ani toho, jak budou Vaše ratolesti hodnocené. Možností je několik, ale zcela jistě jsme schopni žáky hodnotit, a to hlavně objektivně a spravedlivě. Mimořádná situace si žádá mimořádné kroky. I proto si umím představit, že přihlédneme k pozitivní minulosti žáka. V naší současné činnosti samozřejmě přihlížíme i k tomu, že každý žák má různé možnosti. Je jen potřeba, aby žáci s námi komunikovali. A věřte, jsme hlavně lidé. Lidé se srdcem a s touhou po spravedlnosti, lidskosti a pozitivním hodnocení.

Vážení rodiče, nejsem příznivcem toho, že by se v současné složité situaci měli žáci přetěžovat. I proto se snažím sbor koordinovat tak, aby se nestávalo, že žáci budou u výuky sedět od rána do večera. Vydal jsem i pokyn, aby byla utlumena výuka méně podstatných předmětů. Velmi si vážím toho, že velká část žáků pomáhá, šije roušky či dělá dobrovolníky. To je v dnešní době důležité. Děkuji všem takovým žákům a jejich rodinám. Máte moji poklonu.

Závěrem bych chtěl pomyslně smeknout klobouk i před mými kolegyněmi a kolegy. Myslím, že tuto těžkou chvíli zvládají a věřte, že mají situaci daleko složitější, než si kdo umí představit. Děkuji celému sboru zaměstnanců naší školy. 

Vážení rodiče, přeji Vám všem a celým Vaším rodinám hlavně pevné zdraví. Ať se Vám ta „potvora Koronavirus“ vyhýbá velikým obloukem. Přeji Vám do dalších dní jen samé dobré zprávy a štěstí a pokud možno co nejklidnější dny. Věřím, že sluníčko nám přinese lepší dny.

Děkuji Vám za spolupráci, velmi si jí vážím. Těším se na setkání s Vámi v lepších časech. Štefan Klíma 

 

 

30. 3. 2020

Vstup do školy či na DM

Prosím "nelámejte" mě, opravdu nemohu do školy ani na DM až do odvolání nikoho pustit. Chápu všechny, ale je to rozhodnutí, které nemůžeme ovlivnit. Až to půjde, umožníme ve vypsaných časech přístup do obou částí školy.

 

Platby za DM

Platbu na duben (ty by měly být učiněny v těchto dnech) ještě nechte projít a pak pozastavte placení DM. Až to půjde, uděláme vyúčtování a peníze srovnáme. Za březen budeme žákům účtovat jen poměrnou část - 700,- Kč. Pokud se v dubnu nepůjde do školy, nebudeme za duben účtovat nic. 

 

Systém zadávání úkolů

Systém bude optimalizován a úkoly budou zadávány už jen v Bakalářích v sekci „domácí úkoly“. Prozkoumal jsem tuto sekci z pohledu žáka a je super variabilní. A to jak v počítačové verzi, tak ve verzi mobilní aplikace. Bylo by dobré, kdybyste i vy – žáci, tuto sekci prozkoumali. Dají se zde rovnat úkoly podle termínu, podle data zadání, podle splnění či nesplnění. Přílohy domácích úkolů budeme ukládat na e-learning. Tento bod ve středu po poradě doplním.

 

Nereagující žáci

I v naší škole máme několik nereagujících žáků. Chtěl bych upozornit, že do školy se sice nedochází, ale ministr školství nevyhlásil prázdniny. Je tedy třeba plnit zadání a úkoly. Pokud nějaký žák nemůže své povinnosti řádně plnit, je třeba, aby kontaktoval svého třídního učitele a situaci řešil.

 

Známkování

V tuto chvíli v naší škole hodnotíme pouze motivačně. Nemusíte se obávat nedostatku známek. MŠMT vydá časem pokyn, jak bude druhé pololetí hodnoceno. Velice pravděpodobně se přihlédne k tomu, jestli žák pracoval v této době, kdy probíhá distanční výuka. Nereagující žáci mohou na konci pololetí obdržet hodnocení = neklasifikován.

 

Nebudeme mít odpovídají znalosti         

Ani tohoto se žáci nemusí obávat. Upravíme následující výuku tak, aby všichni žáci byli odpovídajícím způsobem připraveni na život ve dnech po visu. Nemám nejmenší obavu, že bychom to my – učitelé, i vy - žáci, nezvládli.  

 

Příliš mnoho úkolů (připomínka dvou tříd)

Od tohoto týdne bude každý třídní učitel koordinovat úkoly ve své třídě. Bude komunikovat s ostatními vyučujícími. Bude k tomu potřebovat jednoho žáka třídy, který mu vždy nascreenuje stránku s úkoly, protože učitelé tuto sjetinu nemají k dispozici. To Bakaláři neumožňují.

Reakce na tyto body a případné dotazy mi můžete zasílat messengerem nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Štefan Klíma

 

 

26. 3. 2020

Dnes jsem vyvěsil na budovu školy vlajku ČR jako projev obrovské úcty ke zdravotníkům, záchranářům, hasičů, policistům, vojákům, šičkám roušek, prodavačům, řidičům, ale i učitelům, dobrovolníkům a všem dalším "lidičkám", kteří bojují s tou příšerou, co se o nás pokouší. Za celou naši školu děkujeme všem. Děkujeme a posíláme energii do dalších bojů. Společně to dokážeme, společně vyhrajeme. Štefan Klíma a celá ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav.

 

Přijímacího řízení pro učební obory - pohovory budou nahrazeny telefonickým rozhovorem s uchazečem. Přijímací řízení maturitních oborů se řídí pokyny státu. Termín bude stanoven 14 dní po obnovení školní docházky.

U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude školní část redukována. TV - zůstane pouze švihadlová školka. VV - práce žáci vypracují den předem doma a přivezou s sebou do školy. HV - zůstane zazpívat rozloženě akord. Čtenářské dovednosti budou posouzeny při pohovoru. Termíny budou každému žákovi načasovány a bude třeba přesně dodržovat časové rozpětí. Taktéž bude třeba si s sebou přivézt veškeré potřebné pomůcky (včetně švihadla). I školní část proběhne až po návratu žáků do škol. 

 

Ve čtvrtek a v pátek se naše škola prezentovala na veletrhu v Lysé nad Labem. Překvapil nás veliký zájem veřejnosti, a to natolik, že jsme museli v pátek přivézt nové propagační materiály i nové výrobky našich žáků. 

Chtěl bych poděkovat všem žákům (cukrářům a pekařům, žákům oboru informační služby a obchodník a žákům oboru předškolní a mimoškolní pedagogika) a všem učitelům, kteří se podíleli na našem úspěchu. Stánek byl tentokrát laděn svatební tematikou. Celou akci vedla paní učitelka Pešková, která s žáky připravila i podiovou prezentaci naší školy.

Po oba dva dny vládla v našem veletržním stánku krásná pohoda a všichni návštěvníci chválili výborné pečivo (chléb, karlovarské rohlíky, anglické rohlíky, koláče...) a nádhernou a výbornou cukrařinu (dorty, muffiny, svatební koláčky...).

Ještě jednou všem moc děkuji. Štefan Klíma

  

Na středu 12. 2. 2020 jsme naplánovali další kolo přijímacích zkoušek nanečisto a den otevřených dveří. 

Program:

Den otevřených dveří od 9.00 do 17.00 hodin. 

Přijímací zkoušky nanečisto "Předškolní a mimoškolní pedagogika - od 8.00 do 11.30 hodin - tělocvik, hudební dovednosti. Informace k oboru vždy v každou celou hodinu v učebně č. 32 (9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00). Ostatní obory průběžně po celý den.

Písemné testy z matematiky se píší od 12.00 hodin a z českého jazyka od 13.45 hodin. Výsledky s žáky proberou vyučující ihned. Testy si žáci odnesou domů. 

Na přijímací zkoušky nanečisto je třeba se přihlásit mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu - termín a do zprávy jméno, přijmení, základní školu a na co se hlásíte. Všechny tyto služby poskytujeme zájemcům zdarma

Přejeme všem pěkné dny. :)

Štefan Klíma, ředitel školy

 

Rodinu jedné naší spolužačky postihla nešťastná událost - vyhořel jim dům a přišli o veškerý majetek. Žákyně naší školy přišly s nápadem, abychom vymysleli sbírku. Nápad jsme zpracovali (trochu v duchu nádherného filmu "Pošli to dál") a dnes jsme vyhlásili sbírku - finanční (každý žák či zaměstnanec mohou přispět libovolnou částkou buď přes třídní učitele nebo na sekretariátu školy), dále pomůckovou (je možno přispět věnováním učebnice či učebnic pro obor PG, papírnických potřeb a podobně) a za třetí věnováním oblečení - dívčí velikost M/L, či na chlapce 10 let (bratr) - případně hračky pro chlapce. Předem bych chtěl moc poděkovat za solidaritu a za pomoc naší spolužačce. Již v průběhu dne se nabídla cukrářská dílna, že vyrobí speciální edici muffinů a výtěžek z prodeje věnuje do sbírky. Jedna ze tříd věnuje 2.000,- Kč z mincování ze sobotního plesu - také nádherné gesto. Věřím, že se přidají i další.

Předem moc všem děkuji. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Jedná se o neveřejnou - interní sbírku naší školy.

 

 

Skvělý úspěch naší školy v Brně!!! Náš tým ve složení Petr Libich, Natka Salačová, Matěj Poláček a Petr Šíma obsadil 3. místo

v manažersko marketingové soutěži Business Point 2020. Soutěže se účastnily střední školy z celé republiky. 

Gratulujeme a jsme náležitě hrdí na naše žáky!!!  

Před pár hodinami se přehoupl rok s devatenáctkou na konci do minulosti. Začínáme žít ten s magickými dvacítkami. Ano, začal rok 2020.  V našem školním přání přejeme všem lidem, aby to byl rok pohádkový. Tedy alespoň takový, aby v něm vždy vše nakonec dobře dopadlo. Přejeme též všem, aby se plnily jejich sny i tajná přání.

Je fajn mít sny a přání. Tak jako jsem měl já sen, když jsem nastupoval na Karmel. Sen, který se mi sice pomalu, ale přeci jen plní. A já věřím, že se i splní. Věřím v něj, a každým dnem za ním mířím. Kdysi dávno o mně kdosi řekl, že jsem buldok. A věřte, jsem. Mým snem je řídit školu, která bude moderní, a i nadále neustále se vyvíjející.