Karmelské slavnosti 2021 jsou úspěšně za námi. Krátké ohlédnutí za slavnostním dnem připravil pan ředitel:

 

Dámy a pánové, dnes v pět ráno začal v naší škole jeden z nejnáročnějších ale zároveň i jeden z nejkrásnějších dní. Po dvou měsících příprav a přes obavy, že nám Covid akci překazí, jsme se dočkali a dnes ráno (po otestování všech účastníků soutěží) zahájili Karmelské slavnosti. Soutěžní přehlídka cukrářů, pekařů, designerů a barmanů zaplnila celou naši školu a přilehlé prostory. Kostel u naší školy byl opět „napěchován“ neskutečnými až úžasnými výrobky žáků. Vůbec jsem nezáviděl porotě jejich tvrdou řeholi. O to více jsem rád, že vítězové se rekrutovali ze všech zúčastněných škol a že často vyhráli ti, které jsem v duchu oceňoval i já osobně nejvíce.

V hudebním sále probíhala od rána barmanská soutěž. Krátce po poledni jsme se kochali krásou při módní přehlídce. Den to byl náročný, ale přinesl všem krásné zážitky.

Jsem rád, že jsme zvládli s úsměvem na rtu vyřešit všechny drobnosti, které se v průběhu dne objevily. O to tu totiž jde. Naučit se, že život nefunguje jen tak, jak si naplánujete, či přejete. Těší mě, že se na organizaci opět podíleli nejen zaměstnanci, ale převážně naši žáci. Byli příjemní, usměvaví a fajn. A ano, občas potřebovali poradit, nebo s něčím pomoc. Ale i o tom je život. Myslím, že vše žáci zvládli s noblesou – a já jim za to moc děkuji. Věřím, že zkušenosti se jim jednou budou náramně hodit. Děkuji i všem zaměstnancům, protože pro ně to byl den obzvláště náročný. Všichni končili mega unavení, ale věřím, že s fajn pocitem z povedeného dne. Takový pocit totiž nyní cítím.

Chtěl bych poděkovat i všem školám, které přes nepříznivé podmínky přijely. Ano, bylo málo času na přípravu. Ano, zrovna tento týden byl svátek a mnohde i ředitelská volna. O to více si vážíme účasti všech. Děkujeme paní učitelky. Děkujeme žákům z celé republiky, od Chomutova, přes Trutnov, po Světlou n. S., Svitavy, Lomnici nad Popelkou, Beroun až po České Budějovice či Brno. A děkujeme i vedení středních škol, které účast svým žákům umožnilo.

Závěrem bych ještě jednou chtěl „vyseknout poklonu“ všem z naší školy. Připravit letošní soutěž bylo náročnější a složitější. Jsem rád, že máme ve škole tolik bezvadných žáků a tolik pracovitých zaměstnanců. Děkuji. Jsem na vás všechny hrdý!

 

Je to fajn pocit vést školu s takovými zaměstnanci a žáky. Děkuji, jsem rád, že mám tu čest být ředitelem a vést takový kolektiv.

Štefan Klíma

 

Fotogalerie ze slavností: 

 Karmelské slavnosti - fotogalerie

9. 9. 2021

Dnes jsme dokončili třetí sadu testování. Všichni naši žáci i zaměstnanci byli vždy negativní. :)

 

31. 8. 2021

Sluncem prozářenou cestu a hvězdy do černo černé noci

Vážení kolegové, žáci a žákyně, rodiče,

jako voda v řece plynuly prázdninové dny a čím jich bylo více, tím se jejich tok ještě zrychloval. Dva měsíce odpočinku a pohody jsou za námi. Nastává zlom v našich životech a přichází dny plné poznání, záhad, zajímavých okamžiků, ale také nových přátelství, lásek, seznámení. Opět nám všem začne vstávání i těšení se na další zajímavé dny. Pamatujte, ne nadarmo se říká: „Jaký si to uděláš, takový to máš“. Ano, tak to prostě je. 😊

Věřím, že v naší škole budeme společně trávit hezké chvíle. Že si navzájem budeme opět pomáhat, vytvoříme fajn kolektiv a že my, učitelé, i vy, žáci, budeme společně vytvářet náš projekt = naši školu a příjemnou atmosféru.

Za pedagogický sbor mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby spravedlnost vždy zvítězila. Budeme i nadále v naší škole vytvářet bezpečné a útulné prostředí. Protože vím, že problémy v životě byly, jsou a budou, počítáme s nimi, jsme na ně připraveni a pomůžeme je vždy vyřešit.

Přestože budeme opět přísní a troufám si tvrdit, že i ještě o kousek přísnější, víme, že to děláme pro vás, žáci. Naším cílem je totiž připravit vás co nejlépe na váš další život. Studentský či pracovní. Budeme tedy přísní, ale zároveň se budeme snažit o výuku zajímavou, pestrou, tvůrčí, praktickou i zábavnou. Tak jako žáci se budou každým dnem učit a zdokonalovat, i my učitelé, na sobě budeme neustále pracovat.

Vážení rodiče, rádi vám budeme nápomocni při řešení všech záležitostí v souvislosti se studiem vašich dětí. Nebojte se nás oslovit. Mnohdy pouhé vysvětlení situace vše vyřeší.

V novém školním roce bychom chtěli navázat na dosavadní výborné výsledky naší školy. Opět bychom byli rádi, kdyby úspěšnost u závěrečných zkoušek dosáhla 100 %, jako v uplynulém roce. I úspěšnost u maturit nad 90 % bychom rádi minimálně udrželi. Zároveň jsme připravili významnou modernizaci oborů „Designer – aranžér“ a „Informační služby – cestovní ruch či mediální tvorba“. Výuka se v těchto oborech významně posune do praktické roviny. Ostatní obory – „Předškolní a mimoškolní pedagogika“, „Cukrář“ a „Pekař“ si i nadále budeme piplat a hýčkat. 😊

Závěrem představím několik „přání“ pro nový školní rok:

Benjamínkům přeji, aby se naše škola pro ně stala radostným a podnětným místem, kam se budou těšit, a aby si brzy zvykli, a chodili mezi nás rádi.

Všem učitelům přeji, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet své žáky, aby byli lidští, laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.

Nám všem přeji, aby školní rok probíhal v klasických kolejích, aby nás čekalo co nejméně komplikací a překážek a abychom jej všichni ve zdraví úspěšně zvládli. V jeho průběhu zažijte co nejvíce úsměvů, inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů a především pohody.

Pamatujte, že každá cesta životem není jen zalitá slunečními paprsky. Na každé cestě se občas něco přihodí, zatáhne se či přijdou bouře, hromy a blesky. Ale také pamatujte, že každá černočerná tma se jednou rozplyne, či ji prozáří hvězdy, které vám opět ukáží cestu.

 

Mgr. Štefan Klíma

 

 

30. 8. 2021

Aktuální epidemiologická pravidla - v učebnách a při konzumaci nápojů a pokrmů žáci a zaměstnanci mohou volně dýchat. Ve společných prostorech mají respirátor. Prvního, šestého a devátého září se testujeme ag testy, které jsou podobné těm, co jsme měli v červnu. Každý žák se testuje sám. Očkovaní a "180 dní protilátek" přinesou potvrzení, které třídní učitelé zaznamenají do systému. Všichni se prosím chovejte ohleduplně ke svému okolí a zároveň si vytvořme ve škole pohodovou atmosféru. Myjte si prosím ruce a pokud na sobě cítíte příznaky nemoci, nechoďte do školy. Před vstupem do odborných učeben - PC, HV, TV, ateliér - vždy dezinfikujte ruce. Pro stravování máme opět v obou jídelnách vyčleněný čas od 11.00 do 11.20 hodin. 

Ve středu si s sebou přineste poznámkový blok a psací potřebu, přezůvky, čipové karty (vyšší ročníky), finance na "čipovky", klíče...

Vážení žáci, vážení rodiče, vážený sbore zaměstnanců,

do konce školního roku zbývají již jen hodiny. Poohlédněme se za obdobím, které nikdo z nás nejen že nečekal, ale ani až doposud nezažil. Bylo to období, které přineslo mnoho smutku, obav, omezení či komplikovaných dní a týdnů. Období, kdy jsme si navzájem byli mnohdy velmi blízko, ale zároveň tak daleko. Prožili jsme měsíce, jež nutily každého z nás žít jinak, než jsme byli až dosud zvyklí. Museli jsme se učit novému způsobu života, novým pracovním dovednostem, ale třeba i novému využití času a novým zvyklostem v soužití s našimi blízkými. Nebyl to lehký rok. Byl však i velmi inovativní!

V naší škole jsme od jara roku 2020 neustále pracovali na zlepšování distanční výuky. Připomenu, že od počátku jsme měli nastavené tři druhy vyučovacích hodin – video hodiny (řádově polovina z běžného rozvrhu), konzultační hodiny, které byly zaměřené na individuální přístup k žákům a tzv. asynchronní hodiny. Snažili jsme se „distančku“ zpestřovat projektovou výukou, neboť jsme cítili s přibývajícími měsíci, že distanční výuka je svým způsobem pro všechny únavná, stereotypní a zároveň pro zdraví člověka rozhodně ne ideální. Řada projektů byla žáky luxusně zpracovaná. Připomenu třídní časopis, videa, poznávací cesty a další. Musím všem žákům na tomto místě poděkovat. Byli a jsou „super“.

V pondělí 28. června nás čeká série třídních schůzek pro budoucí první ročníky. Podrobnosti najdete v přiloženém obrázku. Schůzky proběhnou on-line přes platformu youtube a odkaz najdete zde v tomto článku krátce před zahájením. Otázky bude možno pokládat buď přímo na youtube, nebo na facebooku školy (ke statusu o třídních schůzkách). Bude také možné využít mail školy: info @ issmb.cz

Tak nezapomeňte, těšíme se na vás. 🙂

Odkaz na video: 

8. 6. 2021

Pro přijaté žáky do prvních ročníků a jejich rodiče jsme připravili on-line třídní schůzky:

28. června 

Cukrář, Designer, Pekař - 17.00 hodin,     Informační služby - 18.00 hodin,    Předškolní a mimoš. pedagogika 19.00 hodin

4. 5. 2021

Tento článek dnes uzavíráme. Pro květen a červen budeme informace uveřejňovat v novém článku. :)

Pěkný projektový týden.