Vážené kolegyně a kolegové, Karmeláci, konečně přišel toužebně očekávaný den, kdy jste mohli začít užívat předvánoční krásy v klidu domácího pohodlí. V mnohých domácnostech plápolá oheň v krbu, svítí žárovičky, jsou zapálené svíčky, pečete vánočky, či strojíte stromeček. Někde provonělo byt jehličí a někde už purpura na plotně voní. Věřím,

První týden v lednu = 4. 1. - 8. 1. 2016 bude první týden v novém roce. Bude tedy LICHÝ týden !!!

Naše škola bude v provozu do 22. prosince. Od 23. 12. až do 3. ledna  bude škola uzavřena. Sekretariát a pokladna školy bude otevřeny 30. 12. od 9.00 do 11.00 hodin. Od 4. ledna bude škola opět normálně v provozu.

Školní obchod Karmelka bude otevřený do 23. 12. 2015. Od následujícího dne až do 3. ledna budou oba obchody uzavřené. Bude prováděna údržba a modernizace.

Domov mládeže končí také v úterý 22. prosince. Otevřený bude opět večer 3. ledna 2016. 

12. 12. 2015 se navždy zapíše do srdcí mnoha Boleslavanů jako den, kdy sto našich žáků a mnoho kolegů učitelů předvedlo ve Sboru českých bratří parádní celodenní pásmo koled, písní, příběhů a pohádek. Pásmo, kterému vévodil Živý Betlém. Chtěl bych na tomto místě všem paní učitelkám a pánům učitelům poděkovat, za to, jak výborně žáky připravili a jak se sami zapojili do celého dění. Kolegové, bez vaší "hnací síly" bychom to nikdy nedokázali. Moc si toho vážím a jsem rád, že vá...s ve sboru mám. Obrovská pochvala patří též všem žákyním a žákům. Mnoho týdnů nacvičovali, mnohdy ve svém volném čase. Píle, velké úsilí a um vygradovaly dnes ve všech vystoupeních. Děkuji vám všem, byli jste skvělí!!!! Atmosféru, kterou jste vytvořili, nám mohou mnohde závidět. Co víc si jako ředitel mohu přát, než takový parádní kolektiv..... děkuji :) :) :) Štefan Klíma

V odkaze "Přijímací řízení" i u jednotlivých oborů jsem dnes zvěřejnil "Kritéria pro přijetí" na jednotlivé obory. Přihlášky pro všechny obory je třeba do školy doručit do 15. 3. 2016. Všechny přihlášky musí být opatřeny potvrzením od lékaře a funkční mailovou adresou, na kterou škola zašle informace a pozvánky k přijímacímu řízení. Š. Klíma