V Mladé Boleslavi a v okolních lokalitách je aktuálně veliký nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Proto naše škola požádala o možnost otevírat dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mohu s potěšením oznámit, že k 1. 9. 2018 budeme otevírat dvě třídy (až 60 žáků) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

V naší škole máme kapacitu naplněnou natolik, že nám naopak neumožní otevřít plánovaný nový obor Grafik a že již nebudeme otevírat obor Ekonomika a podnikání. 

Pro přijímací řízení máme připravenu tuto nabídku oborů:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 60 žáků (moderní obor s velikou perspektivou, 100 % přijetím na VŠ i 100% umístěním v MŠ)

Informační služby - 30 žáků (perspektivní obor s možností nástupu do státní správy)

Obchodník - 30 žáků (rovnocenný obor k Ekonomice a podnikání, navíc s praxí jednou týdně a tudíž s finanční odměnou, možnost získat výuční list) - v budoucnu vedoucí směny, vedoucí obchodu, majitel obchodu, obchodní zástupce, vedoucí malé provozovny...

Cukrář - 24 žáků (obor úspěšný v domácích i mezinárodních soutěžích)

Pekař - 30 žáků (žádaný obor s možností následného podnikání)

Aranžér - 20 žáků (designový grafik - obor s moderními prvky, počítačovou grafikou...)

Prodavač - 30 žáků (pro obrovský nedostatek pracovníků velmi žádaný obor, poptávaný zaměstnavateli)

Kritéria přijetí do jednotlivých oborů budou vydána v druhé polovině prosince !!!

 

Horká zpráva z cukrářské soutěže ve Vlašimi praví, že naše cukrářky Simona Kotyková a Kateřina Korfová obhájily pro naši školu ZLATO!!!! Náš dort získal plný počet bodů!!! Gratulujeme a děkuji děvčatům i paní učitelce Novákové, která děvčata připravovala.

Podívejte se, jaké prostory v naší škole využíváme - učebny, školní cukrárnu, pekárnu...

 

 

 

Ředitel školy vyhlašuje na pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno pro výuku v budově školy a pro školní obchody, a to z technických důvodů.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy