Ředitel školy vyhlašuje dne 10. 6. 2020

2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2020/21.

Aktuální volná místa (bude pravidelně aktualizováno):

Aranžér - 1 volné místo

Pekař - 1 volné místo

Maturitní obory a cukrář - 0 volných míst