Vážení rodiče, vážení žáci, 

blíží se závěr prvního pololetí. Již dva roky prožíváme dobu nepoznanou, dobu častých změn a také dobu, kdy dnes nevíme, co bude zítra. Přesto jsme se snažili zvládnout první pololetí, jak nejlépe umíme. Snažili jsme se nejen vyučovat. Zároveň jsme se snažili udržet život ve škole v co největší pohodě, prožít co nejvíce našich akcí, a to vše při udržení bezpečného prostředí. Hodnocení pololetí činíme při vědomí toho, že výuka nebyla standardní. Požádal jsem všechny kolegyně a kolegy, aby při hodnocení přihlédli ke všem těmto okolnostem. 😊 

Jsem rád, že většina žáků se s nástrahami, které jsme až tak nemohli ovlivnit, vypořádala se ctí. Všechny tyto žáky bych chtěl pochválit. Ano, i u nás ve škole nebyli všichni jen výborní. Takoví žáci však musí očekávat nedostatečnou či neklasifikaci. Mají však možnost vše napravit. 

Chtěl bych poděkovat i vám, rodičům, za podporu a za to, že svým ratolestem pomáháte. 😊

Aktuálně procházíme poměrně turbulentním obdobím karantén. Vím, že někteří jste ze všeho již unavení a mnohdy jsou vám opatření proti srsti. Chtěl bych vás všechny ubezpečit, že děláme vše pro to, abychom mohli co nejvíce učit klasicky ve škole. Všechna opatření konzultujeme s KHS v Mladé Boleslavi, se kterou je spolupráce na výborné úrovni. Možná že právě proto, že všechna opatření promýšlíme i s výhledem na další dny a týdny, má aktuálně naše škola poměrně malé množství nemocných (v porovnání s jinými školami v regionu). I nás samozřejmě trápí řada karantén. Zatím situaci se zaťatými zuby zvládáme. Je ale pravda, že už jsme hodně na hraně a že i nám chybí hodně zaměstnanců. Pokud tedy budeme muset v dalších dnech přijmout určitá omezující opatření, chápejte prosím, že tak učiníme velmi neradi, ale bude to nezbytná nutnost. 

Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. ledna se opravdu povedl. Děkuji všem zaměstnancům za jeho realizaci. Žáci oborů cukrář, pekař a designér prezentovali své práce a musím uznat, že všechny byly opravdu povedené. Zájemce o prohlídku školy prováděli, a nutno podotknout, že velmi pěkně, žáci třídy IS2.

Fotky si můžete prohlédnout zde: 

https://www.facebook.com/issmb/photos/pcb.4110959269007521/4110951595674955/

Z epidemiologických důvodů jsme se rozhodli změnit další den otevřených dveří.  

DOD - zrealizujeme on-line - 2. února 2022 v 16:00 učební obory, v 17:00 maturitní obory - rozhovor s ředitelem školy a dvěma žáky. Odkaz najdete 2. 2. 2022 zde: ...

Původně plánovaný speciální den pro zájemce o obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" přesouváme na 16. únor 2022

(speciální program pro předškolní pedagogiku od 8.30 - je nutné se přihlásit na tel.: 326 321 649 - pokud jste již přihlášeni, nemusíte se znovu přihlašovat). Uchazeči si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky ze sportovních a hudebních dovedností. Budeme připraveni zodpovědět všechny jejich dotazy. Vstup do budovy školy bude umožněn ve správně nasazeném respirátoru. Při cvičení a při zpěvu bude možné respirátor odložit.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Nahlédnout do školy můžete i zde:

 

 

Odpojte se prosím na chvíli od okolního světa, vypněte svá elektronická zařízení a pojďte se s námi ponořit do světa andělů, do světa zážitků, krásy a do historie Vánoc. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola a ...

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola a ty ještě menší se stále dokola ptají, kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, mnozí dospělí (no dospělí..., spíše maminky) shánějí, uklízejí, pečou, zdobí, připravují....

 

 

Prapůvodem období Vánoc ale bylo zklidnění, ohlédnutí se za uplynulým obdobím. To neznamená, že by se svátky Vánoc měly prospat a prolenošit. Jsou to dny vhodné pro jiné činnosti. Hlavně bychom měli myslet na druhé, věnovat se jim, být s nimi, povídat si s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku a dívat se a vidět všechnu tu krásu kolem nás.

Pokud jste náš DOD nestihli, můžete přijít 20. ledna nebo 2. února 2022.

Podmínkou vstupu do školy je mít řádně nasazený RESPIRÁTOR na ústech i na nose a plné zdraví - osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění. U vstupu do školy na recepci vás naše paní učitelky nasměrují do příslušné učebny (podle zájmu o obor či obory). Vzhledem k epidemiologické situaci nebudou bohužel příchozí provádět naši žáci. Školu bude možné projít v přízemí a v prvním patře samostatně či v doprovodu s učitelem naší školy. Den otevřených dveří bude striktně "individuální", abychom eliminovali jakékoli riziko.

Karmelské slavnosti 2021 jsou úspěšně za námi. Krátké ohlédnutí za slavnostním dnem připravil pan ředitel:

 

Dámy a pánové, dnes v pět ráno začal v naší škole

9. 9. 2021

Dnes jsme dokončili třetí sadu testování. Všichni naši žáci i zaměstnanci byli vždy negativní. :)