Zájemcům o naši školu přinášíme základní informace, které jim mohou pomoci při rozhodování:

Počty přijímaných uchazečů a otevírané obory:

 

Maturitní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 2 třídy - 55 žáků

Informační služby (cestovní ruch a mediální tvorba) - 1 třída - 30 žáků

 

Učební obory

Cukrář - 1 skupina - 12 žáků

Aranžér - designér - 2 skupiny - 23 žáků

Pekař - 2 skupiny - 30 žáků

 

Vyšší počty přijímaných nejsou možné vzhledem k naplněnosti školy. 

 

Přihlášky na všechny obory je třeba zaslat do školy do 1. března. Zkontrolujte na přihlášce zejména kontaktní údaje. Upozorňujeme, že veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (mailem). Sledujte i naše webové stránky.

Všechny přihlášky musí být potvrzené lékařem (všechny obory). U "předškolní a mimoškolní pedagogiky" je nutné i speciální potvrzení - najdete jej v kritériích přijetí. 

Pokud podáváte přihlášku na obor "aranžér - designér", je nezbytně nutné dodat i práce stanovené v kritériích přijetí (najdete je u oboru v horním menu).

Vzhledem k velkému převisu přihlášek na některé obory (PMP, CU) doporučujeme dobře zvažovat volbu oborů v souvislosti se známkami na ZŠ. Přijetí na maturitní obor je s více trojkami málo pravděpodobné (samozřejmě ale bude hodně záležet na výsledcích jednotné přijímací zkoušky z ČJ  a M). U zájemců o obor cukrář zase doporučujeme zvážit i obor pekař - obory budou spojené do jedné třídy a budou působit i na stejných dílnách. Větší část výrobků je pro obory shodná. Navíc pekaři mají možnost získat řadu certifikátů oboru cukrář. 

Všem zájemcům o naši školu nabízím konzultace - při dni otevřených dveří 19. ledna - osobně. Můžete využít i telefonické konzultace na tel. čísle ředitele školy - 724 292 704, a to vždy v pracovních dnech mezi 15.00 a 18.00 hodinou. 

Vážení žáci, vážení rodiče, vážení přátelé, právě jsme zveřejnili video a fotografie ze dvou pátečních akcí naší školy, jimiž byly "Tříkrálová jízda" a "Novoroční koncert". Na obou akcích se podílelo více než 200 žáků naší školy. Chtěl bych všem tímto poděkovat. Myslím, že obě akce zanechají stopy v srdcích lidí na hodně dlouho.
Ještě jednou děkuji všem žákům a zaměstnancům školy a vám všem přeji co nejlepší rok 2023.
Video z "Novoročního koncertu" najdete v odkaze zde:
 
Určitě stojí za to poslechnout si - cca 41 minut. Ta atmosféra, výkony žáků, diváci....
 
Fotogalerii z obou akcí najdete zde:
 

Vážení rodiče, vážené žákyně a vážení žáci,

V prosinci vás zveme na již tradiční velkou akci - Karmelská střední jde do Betléma:

 

V lednu vás rádi uvidíme 6. ledna na Tříkrálové jízdě - v čele průvodu půjde anděl, velbloud a dva koně (na všech zástupci našeho pedagogického sboru) a za nimi průvod, který zahájí více než sto žáků naší školy. Na historicky zajímavých místech Mladé Boleslavi se průvod zastaví a králové se sborem Bambini di Karmel zazpívají koledy. :)

Průvod vychází ze Staroměstského náměstí v 17.00 hodin a kolem Templu a dalších míst zamíří na Karmeli (poslední hradební nádvoří) a končí ve Sboru českých bratří, kde zakončíme Vánoce "Novoročním koncertem" (cca v 17.45 hodin).

Zveme vás všechny, nenechte si ujít tyto zajímavé akce. :) 

Od září cestujeme s jednotlivými skupinami žáků oboru IS po celé České republice. Žáci se podílejí na organizace, přípravě, zajišťují ubytování a dělají například i navigátory. Podívejte se v přiložené fotogalerii na několik míst, které jsme navštívili. :)

Naše škola pořádá dny otevřených dveří v těchto dnech:

15. listopadu      9.00 - 17.00

10. prosince     9.00 - 13.00

19. ledna          9.00 - 17.00

1. února           7.30 - 17.00 (+PG - TV, HV)

Přijímací zkoušky nanečisto - 15. 11., 19. 1.:

Zde naleznete fotogalerii z burzy středních škol v Nymburce a Mělníku.

https://issnakarmeli.rajce.idnes.cz/Burza_SS_Nymburk_a_Melnik_2022

Podkategorie