Předškolní a mimoškolní pedagogika   54 

Informační služby - cestovní ruch         30 

Informační služby - knihovník               30 

Obchodník                                            30

 

Cukrář  24     Pekař  30         Aranžér  30